gioithieu
Trang chủ Tin tức Vận tải hàng hóa tháng 8-2019 đạt 140,1 triệu tấn

Trong tháng 8 vừa qua, vận tải hàng hóa của Việt Nam đã tăng 0,4% so với tháng trước và duy trì đà tăng trưởng tốt kể từ đầu năm.

van tai hang hoa thang 8 2019 dat 1401 trieu tan

Cụ thể, trong tháng 8-2019, vận tải hàng hóa đã đạt 140,1 triệu tấn, tăng 0,4% so với tháng trước và 27,1 tỷ tấn.km, tăng 1,3%.

Tính chung 8 tháng của năm 2019, vận tải hàng hóa đạt 1.102,7 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và 210,5 tỷ tấn.km, tăng 7,4%.

Trong đó, vận tải trong nước đạt 1.080,5 triệu tấn, tăng 8,9% và 118 tỷ tấn.km, tăng 10,6%, vận tải ngoài nước đạt 22,2 triệu tấn, tăng 3,2% và 92,5 tỷ tấn.km, tăng 3,6%.

Nếu xét theo ngành thì đường bộ đứng đầu với 847,1 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và 56,7 tỷ tấn.km, tăng 10,2% sau đó là đường thủy nội địa đạt 198,4 triệu tấn, tăng 5,3% và 41,5 tỷ tấn.km, tăng 6%.

Tiếp theo là đường biển đạt 53,6 triệu tấn, tăng 5,1% và 109,3 tỷ tấn.km, tăng 6,9%, đường hàng không đạt 285,7 nghìn tấn, tăng 12,2% và 730,7 triệu tấn.km, tăng 12,8%.

Còn riêng với ngành đường sắt, trong 8 tháng vừa qua, vận tải hàng hóa qua đây chỉ đạt 3,3 triệu tấn, giảm 11,3% và 2,4 tỷ tấn.km, giảm 9,3%.

CK

Các bài liên quan