Theo khảo sát lúc 10h tại 9 ngân hàng lớn, chỉ duy nhất ngân hàng VPBank giữ nguyên giá mua bán của ngày hôm qua, ở mức 25.920 – 26.757 VND/EUR, còn lại tất cả các ngân hàng khác đều sụt giảm cả 2 chiều mua bán.
Ngân hàng Sacombank giảm mạnh nhất, giảm 598 VND/EUR giá mua và giảm 383 VND/EUR giá bán, về mức 25.540 – 26.337 VND/EUR.
Ngân hàng BIDV giảm 168 VND/EUR giá mua và giảm 177 VND/EUR giá bán, về mức 25.722 – 26.753 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) giảm 172 VND/EUR giá mua và giảm 175 VND/EUR giá bán, về mức 25.883 – 26.382 VND/EUR.
Techcombank giảm 181 VND/EUR giá mua và giảm 184 VND/EUR giá bán, về mức 25.639 – 26.635 VND/EUR.
Vietinbank giảm 172 VND/EUR cả giá mua và giá bán, về mức 25.784 – 26.739 VND/EUR.
Ngân Hàng Á Châu giảm 158 VND/EUR giá mua và giảm 173 VND/EUR giá bán, về mức 25.858 – 26.333 VND/EUR.
Ngân Hàng Đông Á giảm 190 VND/EUR giá mua và giảm 160 VND/EUR giá bán, về mức 25.860 – 26.320 VND/EUR.
Vietcombank giảm 150,57 VND/EUR giá mua và giảm 158,26 VND/EUR giá bán, về mức 25.483,09 – 26.782,73 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.483,09 – 25.920 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.320 – 26.782,73 VND/EUR. Trong đó, VPBank là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.920 VND/EUR; Đông Á có giá bán thấp nhất 26.320 VND/EUR.
Tỷ giá Euro ngày 17/6/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàngMua Tiền mặtMua chuyển khoảnBán ra
Vietcombank (VCB)25.483,09(-150,57)25.740,49(-152,10)26.782,73(-158,26)
Ngân Hàng Á Châu (ACB)25.858(-158)25.962(-159)26.333(-173)
Ngân hàng Đông Á (DAB)25.860(-190)25.960(-190)26.320(-160)
Techcombank (Techcombank)25.639(-181)25.966(-150)26.635(-184)
VPBank (VPBank)25.92026.09926.757
Ngân hàng Quốc Tế (VIB)25.883(-172)25.987(-173)26.382(-175)
Sacombank (Sacombank)25.540(-598)25.550(-688)26.337(-383)
Vietinbank (Vietinbank)25.784(-172)25.841(-140)26.739(-172)
BIDV (BIDV)25.722(-168)25.792(-168)26.753(-177)
Thủy Chung- Vinanet

Nguồn: VITIC