gioithieu

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB; ISO 51502
Bao bì: 180Kg

Thông số kỹ thuật

Các bài liên quan