gioithieu
Trang chủ Tin tức Nhập khẩu hàng hóa tháng 9-2019 đạt 22,5 tỷ USD

Trong tháng 9 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng nhẹ so với tháng trước đó, tính chung trong quý III-2019 thì kim ngạch nhập khẩu của nước ta đã tăng tới 8,9% so với cùng kỳ.

nhap khau hang hoa thang 9 2019 dat dat 225 ty usd

Theo đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9-2019 ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Trong quý III-2019, kim ngạch nhập khẩu đạt 67,48 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 6,3% so với quý II năm nay.

Ở quý III năm nay đã có 14 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,6% tổng trị giá nhập khẩu.

Tính chung 9 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 78,97 tỷ USD, tăng 14%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 109,45 tỷ USD, tăng 5,5%.

Trong 9 tháng vừa qua đã có 32 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 88,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9-2019 ước tính xuất siêu 0,5 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2019, xuất siêu đạt 5,9 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,3 tỷ USD.

C.Kỳ

Các bài liên quan