Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Phạm Hòa – Vinanet