Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Phạm Hòa – Vinanet