gioithieu
Trang chủ Dầu truyền động

Dầu truyền động

TRANSTEC 4 80W-90 & 85W-90 & 85W-140

 

Mô tả: Bôi trơn bánh răng chịu tải
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API-GL4
Bao bì: Phuy 208L

TRANSTEC 5 80W-90 & 85W-140

 

Mô tả: Bôi trơn bánh răng chịu tải
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API – GL5
Bao bì: Phuy 208L

DYNATRANS AC

 

Mô tả: Dầu cho hộp số trợ lực
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 30, 50
Bao bì: Phuy 208L

DYNATRANS MPV

 

Mô tả: Dầu hộp số tự động
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API -GL4
Bao bì: Phuy 208L