gioithieu
Trang chủ Dầu động cơ xe khách, xe tải, xe chuyên dụng

Dầu động cơ xe khách, xe tải, xe chuyên dụng

RUBIA TIR 8600 10W-40

 

Mô tả: Dầu tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật:ACEA E4/E5/E7 
Bao bì: Phuy 208L

RUBIA TIR 7400 15W-40/20W-50

 

Mô tả: Dầu nhớt cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật:SAE 15W-40/20W-50  
Bao bì: Phuy, Xô, Can

RUBIA TIR 6400 15W-40

 

Mô tả: Dầu đa cấp chất lượng cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 15W-40 / CH-4
Bao bì: Phuy, xô, can

RUBIA XT 15W-40, 20W-50

 

Mô tả: Dầu nhớt đa cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 15W-40, 20W-50
Bao bì: Phuy, xô, can

RUBIA S 10W

 

Mô tả: Dùng cho hệ thống thủy lực
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W
Bao bì: Phuy 208 Lít

RUBIA S 40

 

Mô tả: Dầu nhớt đơn cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 40
Bao bì: Phuy 208L

RUBIA C PLUS 15W-40, 20W-50

 

Mô tả: Dầu động cơ Diesel
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 15W-40, 20W-50
Bao bì: Phuy 208 Lít

RUBIA FLEET HD 500

 

Mô tả:  Dầu nhờn động cơ Diesel
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 20W50
Bao bì: Phuy 208L