gioithieu
Trang chủ Dầu động cơ xăng xe Ôtô

Dầu động cơ xăng xe Ôtô

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

 

Mô tả: Tổng hợp toàn phần
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 0W-40/AAPI SL/CF
Bao bì: Can 4L

QUARTZ 7000 SN 10W40

 

Mô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40/API SN/CF
Bao bì: Can 4L

QUARTZ 5000 SN 10W40, 20W50

 

Mô tả: Dầu đa cấp chất lượng cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 / 20W-50
Bao bì: Can 4L/Phuy 208L

QUARTZ 3000 SJ 20W50

 

Mô tả: Dầu nhờn đa cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 20W-50/API SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Phuy 208L