Mỡ bôi trơn

TOTAL ALTIS EM 2

 

Mô tả: Mỡ bôi trơn động cơ điện
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBFEA 2
Bao bì: 180Kg//Phuy

TOTAL ALTIS SH 2

 

Mô tả: Mỡ Polyurea tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XDFEB 2
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL CALORIS 23

 

Mô tả: Mỡ đất sét chịu nhiệt cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL CERAN XM 460

 

Mô tả: Mỡ phức chịu nhiệt
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL MULTIS EP

 

Mô tả: Mỡ đa dụng
Tiêu chuẩn kỹ thuật:  ISO 6743-9: L-XBCEB 1
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL MULTIS COMPLEX SHD

 

Mô tả: Mỡ phức tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XEEHB 2
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL MULTIS COMPLEX EP

 

Mô tả: Mỡ đa dụng phức Lithium
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBEHB
Bao bì: 180Kg/Phuy

TOTAL SPECIS CU

 

Mô tả: Mỡ chống kẹt dính
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51 502: MPF1U-20
Bao bì: 180Kg/phuy