Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu Turbine và Tuần hoàn

Dầu Turbine và Tuần hoàn

TOTAL PRESLIA

 

Mô tả: Dầu tuabin gốc khoáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM D 4304 – loại I & II
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL_PRESLIA GT

 

Mô tả: Dầu bôi trơn tuabin hiệu suất cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ASTM D 4304 loại I & II
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL CORTIS MS

 

Mô tả: Dầu tuần hoàn gốc khoáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: MORGOIL – SN 180
Bao bì: 208L/Phuy