Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

TOTAL LUNARIA K

 

Mô tả: Dầu máy nén lạnh
Tiêu chuẩn kỹ thuật: KS M 2128-1987
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL PLANETELF ACD

 

Mô tả: Dầu máy nén lạnh
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-3: DRC
Bao bì: 208L/Phuy