Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu máy nén khí

Dầu máy nén khí

TOTAL DACNIS

 

Mô tả: Dầu máy nén khí Pittong
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-3
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL DACNIS VS

 

Mô tả: Dầu máy nén khí kiểu quay
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO DP 6521
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL DACNIS SH

 

Mô tả: Dầu máy nén khí tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: NF – ISO 6743
Bao bì: 208L/Phuy