Dầu dệt kim

TOTAL LISSOLFIX APZ 2080

 

Mô tả: Dầu dệt kim
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dầu tẩm sợi
Bao bì: 208L/Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL TIXO STAINLESS

 

Mô tả: Dầu dệt kim
Tiêu chuẩn kỹ thuật: OEKO-TEX 100
Bao bì: 208L/Phuy