Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu Công nghiệp khác

Dầu Công nghiệp khác

TOTAL CORTIS XHT 245

 

Mô tả: Dầu tổng hợp chịu nhiệt độ cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Chịu nhiệt lên tới 280oC
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL OSYRIS DWX 5000

 

Mô tả: Dầu chống gỉ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/8
Bao bì: 208L/phuy

TOTAL DROSERA MS

 

Mô tả: Dầu bôi trơn máy công cụ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4 : HG32; HG46
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL FINAVESTAN

 

Mô tả: Dầu trắng cấp dược phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật: US FDA, 21 CFR 178.3620
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL GASO AW 85

 

Mô tả: Dầu làm kín khí
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng làm kín khí
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL IRONCAST SY 50

 

Mô tả: Dầu cho khuôn đúc tháo rời
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DANIELI
Bao bì: 208L/ phuy

TOTAL PNEUMA

 

Mô tả: Dầu cho các công cụ dùng khí nén
Tiêu chuẩn kỹ thuật: 6743/11 Class P
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL_PROCESS OIL P

 

Mô tả: Dầu hóa dẻo
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng hóa dẻo cao su
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL TORILIS 7200

 

Mô tả: Dầu hóa dẻo
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng trong lĩnh vực cao su
Bao bì: 208L/Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL MISOLA ASC 220

 

Mô tả: Dầu tuần hoàn không tạo tro
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 Part 3
Bao bì: 208L/Phuy