Dầu cắt gọt

TOTAL LACTUCA LT 2 AP

 

Mô tả: Dầu cắt gọt pha nước
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO-L MAA
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL VALONA MS 5030 CL

 

Mô tả: Dầu cắt gọt đa năng màu sáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dùng cho máy CNC
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL VULSOL MSF 7200

 

Mô tả: Dầu cắt gọt tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO – L MAH
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL DIEL MS 7000

 

Mô tả: Dầu gia công tia lửa điện
Tiêu chuẩn kỹ thuật: NADCAP (DMP66)
Bao bì: 167Kg/phuy