Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu cấp thực phẩm

Dầu cấp thực phẩm

TOTAL NEVASTANE AW

 

Mô tả: Dầu thủy lực cấp thực phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 21469
Bao bì: 20L/Xô

TOTAL NEVASTANE EP

 

Mô tả: Dầu bánh răng cấp thực phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 21469
Bao bì: 20L/Xô