Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu bôi trơn 1 lần

Dầu bôi trơn 1 lần

TOTAL CIRKAN C

 

Mô tả: dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 11158/ISO 6743/4
Bao bì: 208L

TOTAL CORTIS MS

 

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4
Bao bì: 208L/Phuy