Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu bánh răng công nghiệp

Dầu bánh răng công nghiệp

TOTAL CARTER EP SERIES

 

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER XEP SERIES

 

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 
Bao bì:  208L

TOTAL CARTER SH SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP. NF-ISO 506743
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER SH SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER SG SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL COPAL OGL 0

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB; ISO 51502
Bao bì: 180Kg

TOTAL COPAL OGL 2

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB
Bao bì: 18Kg

TOTAL CARTER ENS/EP 700

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: NF-ISO 8743 CKJ
Bao bì: 50Kg