gioithieu
Trang chủ Tin tức Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh sản xuất than chất lượng cao

Những tháng đầu năm 2018, tình hình tiêu thụ than của TKV đạt ở mức rất cao, chủ yếu là các sản phẩm than sau tuyển, than chất lượng cao, than cám 4a.1, than cám 5a.1, than cám 6a.1.

cong ty tuyen than cua ong tkv day manh san xuat than chat luong cao

Là đơn vị có nhiệm vụ vận chuyển than nguyên khai về sàng tuyển sâu, lấy các chủng loại than nguyên khai, chất lượng cao phục vụ cho công tác tiêu thụ, Tuyển than Cửa Ông – TKV đã có đóng góp quan trọng trong những thành tích chung của toàn tập đoàn. Để sớm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như: Bám sát sự chỉ đạo điều hành của tập đoàn về kế hoạch tiêu thụ để nâng sản lượng tiêu thụ; tận thu hết nguồn than cục số 4, cục số 5 đang tiêu thụ mạnh; tiếp tục chuẩn bị tốt các chân hàng tiêu thụ than chất lượng cao, than cám 4a.1, 5a.1, 6a.1 nội địa đang có nhu cầu lớn…

Bước sang mùa mưa, tuyển than Cửa Ông tiếp tục phải đối mặt với thời tiết không thuận lợi, mưa liên tục gây khó khăn cho sản xuất. Một số mỏ ra than không đều, nguồn than không ổn định… Trước những khó khăn đó, công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất của các nhà máy tuyển; duy trì ổn định công nghệ tuyển, công nghệ bùn nước, theo dõi các chỉ tiêu công nghệ, tỷ lệ thu hồi các nhà máy để có phương án điều chỉnh phù hợp; chuẩn bị chân hàng đáp ứng kịp thời cho các hộ tiêu thụ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác củng cố, sửa chữa các thiết bị cơ điện, đường sắt. Bên cạnh đó, xây dựng phương án duy trì sản xuất hệ thống sấy khô than bùn để nâng cao hiệu quả thiết bị và năng suất nhà máy sấy.

Để nâng cao chất lượng than thành phẩm, công ty yêu cầu các phòng, ban, phân xưởng tính toán kỹ lưỡng, giám sát ngay từ công tác tổ chức sản xuất, công tác cơ điện, công tác an toàn… Đặc biệt, trong quá trình tuyển sâu, công ty đã tận thu tối đa sản phẩm than cục chất lượng và vượt kế hoạch. Đồng thời luôn đáp ứng được nhu cầu than cám chất lượng cao, phục vụ công tác tiêu thụ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng và thực hiện các phương án sản xuất pha trộn theo từng loại sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, ổn định được chân hàng tiêu thụ.

Trong điều hành sản xuất, công ty đặc biệt chú trọng tuân thủ quy trình công nghệ, giám sát chất lượng sản phẩm ngay từ đầu vào; sản xuất các loại sản phẩm để làm cơ sở pha trộn, ổn định chất lượng trước khi giao nhận… Cùng với việc sản xuất than cám chất lượng cao là việc tận thu tối đa các nguồn cám trung gian để tăng pha trộn thêm các nguồn sản xuất cám 5, cám 6 để phục vụ tiêu thụ cho các hộ điện.

Hiện nay, công ty tăng cường tiếp nhận than chuyển vùng miền Tây về pha trộn khi nhu cầu cám 5a.3, cám 6a.4, 6b.4 tăng cao; cân đối than chuyển vùng cấp đủ cho tuyển than 1 pha trộn đạt 1.800 – 2.000 tấn/ngày, tuyển than 3 trên 2.500 tấn/ngày, kết hợp đưa than cám 5a.3 vào kho 24 để pha trộn. Trong công tác kéo mỏ, đã chia đều sản lượng ca, ngày và bám sát giữ đều theo tác nghiệp đạt trên 26.000 tấn/ngày và 4.000 tấn than chuyển vùng/ngày. Công ty chỉ đạo chặt chẽ nguồn ra sàng, tận thu than chất lượng cao, than cục 4a.1, cục 5a.1, đẩy mạnh sản xuất cám 5a.1, 6a.1 để tăng tỷ lệ thu hồi, đảm bảo chất lượng các sản phẩm sàng và các chân hàng tiêu thụ. Quy hoạch lại các kho chứa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc xúc đi tiêu thụ, hạn chế mưa trôi và tránh ẩm cho than sau mỗi trận mưa.

Tại các nhà máy sàng, công tác đảm bảo ATLĐ gắn với kiểm soát tốt kỹ thuật cơ bản luôn được đặt lên hàng đầu. Công ty luôn duy trì ổn định công nghệ tuyển, các hệ thống lưới sàng khe, xoáy lốc, đáy xoáy lốc được kiểm soát hàng ngày và tổ chức thay thế khi vượt quá giới hạn cho phép; các hệ thống máy lắng, máy tuyển huyền phù, các thiết bị phụ trợ luôn được củng cố và duy trì hệ số làm việc cao nhất. Cụ thể, duy trì tốt chế độ kiểm tra và tự kiểm tra giữa các tổ, các ca sản xuất; nâng cao công tác tự chủ an toàn, đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người trong quá trình làm việc. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc quản lý thiết bị của công nhân vận hành, qua đó có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời….

Bên cạnh đó, công ty luôn quan tâm bồi dưỡng và nâng cao trách nhiệm thợ vận hành, đội ngũ CBCN trẻ, khuyến khích động viên công nhân lành nghề, tạo điều kiện cho CBCNV trao đổi kiến thức, kỹ thuật nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, thiết bị để thích nghi yêu cầu sản xuất ngày càng cao của kinh tế thị trường.

Nhờ triển khai đồng bộ những giải pháp trên, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Sản lượng than kéo mỏ từ đầu năm đến nay công ty đạt 5,95 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 5,47 triệu tấn, doanh thu tổng số đạt trên 8 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7,45 triệu đồng/người/tháng.

Để sớm hoàn thành những mục tiêu trên, trong những tháng tiếp theo của năm 2018, công ty sẽ ưu tiên giải pháp cải thiện điều kiện việc làm, nâng cao năng suất lao động cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất than chất lượng cao, ưu tiên pha trộn và chế biến tiêu thụ theo điều hành của TKV. Cùng với đó, công ty sẽ tiếp tục củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu; hoàn thành các dự án đầu tư đúng tiến dộ để phục vụ sản xuất; tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất; giữ vững an ninh trật tự, an toàn; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Vũ Hằng