gioithieu
Trang chủ Tin tức TKV sản xuất gần 11 triệu tấn than trong quý I/2019

Đây là kết quả được báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa qua.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: P.V
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải tặng Cờ Thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: P.V