gioithieu
Trang chủ Tin tức Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu thuế đạt hơn 284.000 tỉ đồng

Tổng cục Hải quan cho biết nhờ giá dầu thô tăng mạnh số thu thuế xuất nhập khẩu của toàn ngành Hải quan đến hết ngày 3.12 đã đạt hơn 284.503 tỉ đồng, vượt 1.503 tỉ đồng so với chỉ tiêu dự toán thu NSNN qua thuế xuất nhập khẩu năm 2018 được giao.