Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạnGiá mở cửaGiá caoGiá thấpGiá mới nhấtGiá ngày hôm trước
Mar’181320,9 *1319,9
Apr’181322,71322,81317,41317,81321,7
May’181322,01322,01320,01320,01324,4
Jun’181328,11328,21323,41323,41327,6
Aug’181329,31329,31329,31329,31333,5
Oct’181340,4 *1339,3
Dec’181342,11342,11341,31341,31345,3
Feb’191355,9 *1351,4
Apr’191366,2 *1357,6
Jun’191376,0 *1364,1
Aug’191390,8 *1370,2
Oct’191376,4
Dec’191381,5 *1384,0
Jun’201392,8 *1403,3
Dec’201398,0 *1423,7
Jun’211345,4 *1444,0
Dec’211474,0 *1464,5
Jun’221382,7 *1484,9
Dec’221513,1 *1505,3
Jun’231441,1 *1526,1

Palladium (USD/ounce)

Kỳ hạnGiá mở cửaGiá caoGiá thấpGiá mới nhấtGiá ngày hôm trước
Mar’18983,05985,75983,05985,75975,45
Apr’18972,95
Jun’18971,00965,60
Sep’18962,10 *962,50
Dec’18972,20 *956,60
Mar’19956,30

Platinum (USD/ounce)

Kỳ hạnGiá mở cửaGiá caoGiá thấpGiá mới nhấtGiá ngày hôm trước
Mar’18984,7 *950,8
Apr’18954,8954,8952,2952,7952,3
May’18961,9 *954,2
Jul’18959,0959,0959,0959,0957,5
Oct’18959,0 *963,1
Jan’19970,0 *968,4
Apr’19969,6

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạnGiá mở cửaGiá caoGiá thấpGiá mới nhấtGiá ngày hôm trước
Feb’1816,555 *
Mar’1816,425 *16,436
Apr’1816,41016,41016,41016,41016,458
May’1816,51016,53516,42516,43016,500
Jul’1816,59016,59016,51516,51516,588
Sep’1816,685 *16,688
Dec’1816,76016,76016,76016,76016,831
Jan’1917,020 *16,873
Mar’1917,015 *16,978
May’1917,080 *17,072
Jul’1917,130 *17,167
Sep’1917,258
Dec’1917,355 *17,393
Jan’2017,890 *17,433
Jul’2017,950 *17,701
Dec’2017,490 *17,938
Jul’2118,500 *18,205
Dec’2118,150 *18,440
Jul’2219,000 *18,708
Dec’2218,896
Jun’2716,715 *
Aug’2717,060 *