gioithieu
Trang chủ Tin công ty Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023

 

21.12.2018 Tại văn phòng công ty Việt Mỹ đã diễn ra đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có đại diện ban lãnh đạo của công đoàn quận Ba Đình.  Đại hội đã thành công tốt đẹp, đã bầu ra được những thành viên ưu tú vào ban chấp hành công đoàn và đề ra phương hướng hành động trong nhiệm kỳ.

Một số hình ảnh tại đại hội