Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu máy nén lạnh

Dầu máy nén lạnh

Total Lunaria FR 46 / Total Lunaria KA 46

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Lunaria FR 68

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Lunaria SH (PAO) / Total Lunaria EFL (PAG) / Total Lunaria SK (AB)

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Planetelf ACD (POE)

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật