gioithieu
Trang chủ Dầu công nghiệp

Dầu công nghiệp

Total Osyris HLS 4

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:

Thông số kỹ thuật

Total Osyris DWX 9000

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL CARTER EP SERIES

 

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

TOTAL CARTER XEP SERIES

 

Mô tả: Dầu gốc khoáng cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 
Bao bì:  208L

Total Carter ENS/EP 700

Total_FutMô tả: Dầu bán tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 10W-40 API SM/SL/SJ/CF
Bao bì: Can 4L; Lon 1L

Total Drosera MS 2, 10, 22

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total EDM 22

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL CARTER SH SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP. NF-ISO 506743
Bao bì: 208L

Total Drasta C32S (Dầu tôi)

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL CARTER SH SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

Phasellus suscipit

ex2Mô tả: Dầu tổng hợp toàn phần, công nghệ Supersyn
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 5W-50; API SM/SL/SJ/CF: ACEA A3/B3/B MB Sheet 229.3
Bao bì: Can 4L; Lon 1L

Total Finavestan A 180B

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy

Thông số kỹ thuật

Total Cortis SHT 200

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Seriola 1510

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Drosera MS

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:

Thông số kỹ thuật

Total Lactuca LT 2

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì:

Thông số kỹ thuật

Total Spirit MS 5000

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL CARTER SG SERIES

 

Mô tả: Dầu tổng hợp cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: DIN 51517 – Phần 3 nhóm CLP
Bao bì: 208L

Total Lunaria FR 46 / Total Lunaria KA 46

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Vanola

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL COPAL OGL 0

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB; ISO 51502
Bao bì: 180Kg

Total Lunaria FR 68

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

Total Adela EE 30T

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL COPAL OGL 2

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743-9: L-XBDHB
Bao bì: 18Kg

Total Lunaria SH (PAO) / Total Lunaria EFL (PAG) / Total Lunaria SK (AB)

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật

TOTAL CARTER ENS/EP 700

 

Mô tả: Dầu bánh răng hở
Tiêu chuẩn kỹ thuật: NF-ISO 8743 CKJ
Bao bì: 50Kg

Total Planetelf ACD (POE)

Total_FutMô tả:
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
Bao bì: Phuy

Thông số kỹ thuật