gioithieu
Trang chủ Tin tức Bộ Công Thương công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2017
Năm 2017, ngành Công Thương đã có nhiều hoạt động đáng khích lệ, đặc biệt là việc đi đầu trong công tác cắt giảm các TTHC và ĐKĐTDK. Ảnh: PV
Năm 2017, ngành Công Thương đã có nhiều hoạt động đáng khích lệ, đặc biệt là việc đi đầu trong công tác cắt giảm các TTHC và ĐKĐTDK. Ảnh: PV